İlkelerimiz

  • Çocukların beden, hareket, zihin, dil, duygu ve sosyal yönden yeteneklerine göre gelişmelerini sağlamak için eğitim ortamı hazırlayarak çocukların yaşları, ilgi ve ihtiyaçları ile okulun imkanları doğrultusunda eğitim faaliyetleri düzenlemek.
  • Çocuklarda yaratıcılığın gelişmesini ve yaparak- yaşayarak öğrenmelerini sağlayıcı nitelikte eğitim ve öğretim programları uygulamak.
  • Çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte okul öncesi programlar hazırlamak.
  • Türkçe'yi doğru ve düzgün konuşmalarını sağlamak, Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisi ile ilgili duygular uyandırmak ve manevi değerlere bağlılık sağlamak.
  • Kazandırılacak her değerin çocukların kendi tecrübelerine dayandırılmasını sağlamak.
  • Ferdi farklılıklar gözönünde bulundurularak her çocuğa eşit davranmak.
  • Çocukların kişiliklerini zedeleyici, baskı ve kısıtlamalara yer vermeden sevgi ve şefkat anlayışı içinde eğitimin yürütülmesini sağlamak.
  • Sosyal ve kültürel değerleri benimseterek geliştirmek.
  • Eğitim faaliyetlerinin değerlendirmesini yaparak , belirlenen amaçların ne kadarına ulaşıldığını tespit ederek, faaliyetlerin bu değerlendirme sonuçlarına göre düzenlemek.