Psikolojik Hizmetler

Aile bireylerinin gereksinim duyduğu konularda danışmanlık verir.

 

Uyum sürecinde, davranış bozukluklarına, gelişimsel süreçlerde, problem ve çözüm üzerinde yardımcı olur.

 

Dönemsel sorun ve krizlerle başa çıkma becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmak.

 

Duygularını bilme ve ifade etmeye yardımcı olur.

 

Öğrencilerin; duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini gözlemlemek, değerlendirmek ve desteklemek temel amaçlarındandır.

 

Oyun ile çocukları anlamaya çalışır, varsa sorun gerektiğinde aileyle de iletişime geçerek çözüm üzerinde çalışır.

 

Çocukların sağlıklı ve güvenli bir kişilik kazanmalarını sağlar.

 

Çocukların kendi ortamında gözlem yapar. Test, ölçek ve envanterleri kullanır.

Aile işbirliği ile geribildirim ve değerlendirme görüşmeleri yapar.